Artiklar om nätet

Ett viktigt jobb inom vården

Arbetsterapeuter har ett viktigt jobb inom vården. De hjälper personer som har svårigheter med aktiviteter i det dagliga livet på grund av sjukdom, skada eller någon form av funktionsnedsättning. Arbetsterapeuten undersöker personens förmåga att klara av vardagliga aktiviteter som att äta, klä på sig, sköta sin hygien, laga mat, städa och handla. Utifrån undersökningen sätter arbetsterapeuten upp mål och behandlingsplan tillsammans med personen. Behandlingen kan sedan ske individuellt eller i grupp.

Olika arbetsuppgifter

Arbetsterapeutens arbete är varierande med många olika arbetsuppgifter. En stor del av jobbet är att undersöka och bedöma en persons förmåga att utföra aktiviteter. Utifrån det sätts mål upp och behandling påbörjas. Behandlingen kan ske genom träning, rådgivning eller hjälpmedel. Arbetsterapeuten handleder och lär ut strategier för att underlätta vardagen. Hen kan också prova ut olika hjälpmedel som rollator, duschpall eller greppanpassade bestick. Arbetsterapeuten har även kontakt med anhöriga för rådgivning och stöd.

Arbete på olika platser

Arbetsterapeuter kan arbeta på många olika platser inom vården. Vanliga arbetsplatser är på sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, dagverksamheter och habilitering. Arbetet sker både i grupp och enskilt med patienter. På sjukhus arbetar terapeuten med undersökning, behandling och träning av patienter. På vårdcentraler och habilitering är ofta arbetet mer långsiktigt med uppföljning. På äldreboenden handleds personal och anpassning av boendemiljön ingår.

Arbete med olika diagnoser

Som arbetsterapeut kan man arbeta med personer i alla åldrar och med varierande diagnoser. Vanliga diagnoser är stroke, Parkinsons sjukdom, reumatism, ryggmärgsskador, amputationer och demens. Även personer med utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada ingår ofta. Arbetssättet anpassas efter personens diagnoser, symptom och behov. Målet med behandlingen är alltid att förbättra förmågan att klara vardagen och öka delaktigheten. Arbetsterapeuten samarbetar ofta i team med andra yrkesgrupper som sjukgymnaster, sjuksköterskor och läkare.

Personliga egenskaper

För att passa för jobbet som arbetsterapeut krävs flera viktiga egenskaper. Man bör vara lyhörd, empatisk och ha förmåga att motivera och handleda. God kommunikationsförmåga är ett måste liksom förmåga att samarbeta i team. Problemlösning och kreativitet behövs för att hitta lösningar och hjälpmedel som passar individens behov och förutsättningar. Man bör också vara observant för att kunna göra adekvata bedömningar av en persons förmågor.

Utbildning och lön

För att få jobb som arbetsterapeut krävs en 3-årig högskoleutbildning med både teori och praktik. Efter examen är man legitimerad arbetsterapeut. Det finns goda möjligheter att specialisera sig inom olika områden efter några års arbete. Ingångslönen för nyexaminerade arbetsterapeuter ligger på cirka 27 000 kr i månaden. Med specialistutbildning och flera års erfarenhet kan lönen stiga till omkring 36 000 kr per månad. Arbetstiderna är ofta dagtid på vardagar men kvälls- och helgarbete kan förekomma.

Ett stimulerande och viktigt jobb

Sammanfattningsvis är arbetsterapeut ett omväxlande, stimulerande och viktigt jobb inom vården. Genom sin kompetens bidrar arbetsterapeuten till att förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning eller sjukdom. Att hitta strategier och hjälpmedel så att en person kan återfå förmågor och klara sig själv ger stor arbetstillfredsställelse. Att få följa en persons utveckling och framsteg över tid är också mycket stimulerande och meningsfullt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *