Artiklar om nätet

Att använda assistansbolag i Göteborg

När man pratar om assistansbolag och personlig assistans brukar man ofta nämna att alla har rätt att leva ett bra och innehållsrikt liv, oavsett vilken fysisk eller psykisk kapacitet man har. De människor i Göteborg som har svårt att klara vardagen kan ta hjälp av ett assistansbolag. Med ett assistansbolag i Göteborg kommer du ha full kontroll över din personliga assistans. Assistenten måste anpassa sig till din livsstil och det liv du vill leva. I Göteborg finns det flera assistansbolag som arrangerar en mängd olika aktiviteter som du kan delta i. Det kan handla om teaterkvällar, bowling, simning, fiske och mycket annat.

Vad erbjuder assistansbolag i Göteborg för arbetsmiljö?

Att jobba som personlig assistent är speciellt på det viset att du jobbar i en annans hem. Och du som har personlig assistans blir uppdragsgivare, chef eller arbetsgivare. Det är viktigt att erbjuda en bra arbetsmiljö för sina personliga assistenter, annars är det risk att du kommer att få nya assistenter stup i kvarten. Många assistansbolag i Göteborg hjälper dig med att just skapa en bra arbetsmiljö. En del assistansbolag anställer enbart personer som själva har personlig erfarenhet från assistans. Då får man automatiskt en annan förståelse för sin uppdragsgivare.

Vilken bindningstid erbjuder assistansbolag i Göteborg?

Uppsägningstiden för personlig assistans brukar vara mellan en och tre månader. Det är uppdragsgivaren som bestämmer hur lång uppsägningstiden ska vara. Skulle du av någon anledning vara missnöjd med assistansbolaget så kan du alltid säga upp ditt assistansbolag i Göteborg. Många assistansbolag har en jourtelefon så att du kan nå företaget när som helst på dygnet och tillgängliga lokaler där det är enkelt att ta sig in, även om man har någon form av funktionshinder. Alla assistansbolag i Göteborg jobbar med att fortlöpande säkra och utvärdera sin verksamhet.

Assistansbolag i Göteborg med kunden i fokus

Det är viktigt att det är du som kund som är i fokus för assistansbolaget. Du ska alltid ha en egen kontaktperson som finns på assistansbolaget. Kontaktpersonen svarar på alla de funderingar som du kan ha kring din personliga assistans. Många uppdragsgivare väljer att själva vara arbetsledare för att kunna styra och påverka hur assistansen ska läggas upp och vad som ska göras. Olika personer har olika behov och det är du själv som vet bäst vad du behöver hjälp med. När du skaffar personlig assistans genom ett assistansbolag i Göteborg kan du även välja dina personliga assistenter.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *