Artiklar om nätet

Säkerhetsdörrar RC 4

Tester av säkerhetsdörrar görs frekvent för att säkerställa funktion och duglighet. Sedan de nya klassningarna gick igenom 1999-2011 har det blivit enklare att jämföra de olika alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Sammantaget återfinns varje säkerhetsdörr inom klass1 till 6. Skillnaderna mellan de olika nivåerna varierar i diskrepans men störst förändring är att gå till steg 4. Dessa dörrar har potential att förhindra ganska seriösa försök. Dels till följd av att de har mycket stabil konstruktion, men också för att övriga detaljer också förstärkts. De lås som används i sådana säkerhetsdörrar går inte att borra som ett vanligt lås. Det är också fler kolvar som håller fast låset i väggen.

Stora tester

Vissa dörrar är till för att hålla borta de som oöverlagt bestämmer sig för att göra inbrott. Det handlar sällan om tillgång till verktyg och tidsrymden är minimal. En enklare säkerhetsdörr är fullt tillräckligt att stå emot sådana försök vilka kunnat äventyra stabiliteten i en traditionell dörr. Tittar vi på säkerhetsdörrar klass 4 är det betydligt värre! Konstruktionen är i stål och har klätts med trä för estetik såväl som ljuddämpning. Vissa av dörrarna har även andra komponenter för att skydda mot huggmejsel och stämjärn. Även om inbrottstjuven struntar i tid och oväsen, är det svårt att ta sig förbi en sådan dörr. I testerna uppmäts försök på omkring 30 minuter varav 10 minuter är kontinuerliga försök att ta sig in.

När man köper säkerhetsdörr kan denna anpassas för att passa in i omgivningen. För villor är valfriheten tydlig och man kan utforma sin ytterdörr efter i stort sett hur man gitter. För ett flerfamiljshus är enhetliga dörrar ofta vad som önskas. Inom en bostadsrättsförening kan man gå samman för att gemensamt byta ut alla ytterdörrar till säkrare alternativ. Huset får en annan säkerhetsnivå vilket gynnar alla i närheten.

De moderna säkerhetsdörrar som finns att välja bland har ofta stilren design vars utseende fungerar i en rad områden. För äldre hus som har en klassisk riktning kan man dock önska mer genomarbetade strukturer på dörren. I och med att varje dörr tillverkas för att stämma överens med kundens önskemål går det att variera utseendet stort. På detta vis kan man få en säkerhetsdörr klass 4 även om man vill ha kvar den tradition som byggt huset en gång i historien. Prisuppgifter om säkerhetsdörrar kan vara svåra att få i och med att allting anpassas utifrån behov. Däremot kan man skriva till företag i branschen med frågor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *