Artiklar om nätet

Stort utbud för parrådgivning

I dagens samhälle som är präglat av karriärambitioner, jakten på den perfekta kroppen och tillvaron, ett hälsosamt liv, att vara en god förälder samt att ägna sig åt självförverkligande aktiviteter kan man lätt gå i fällan att försumma sin partner och sin relation med sin partner. Detta är ofta ömsesidigt, och om man värnar om relationen och vill att den ska bestå kan det vara en god idé att söka sig till parrådgivning eller familjerådgivning.

Vad kan man få hjälp med under parrådgivning?

Lika många par som det finns, lika många unika anledningar kan man ha att behöva gå i parterapi. Men det finns ofta några återkommande orsaker till varför det är extra viktigt. Det kan handla om att man kämpar med en sviktande attraktion för varandra och inte längre är intima. Det kan handla om att kommunikationen inte fungerar vilket resulterar i missförstånd och missnöje. Det kan även handla om att man gått igenom en livskris av något slag som har vänt upp och ned på tillvaron. Oavsett vad det gäller upplever de flesta som går på parrådgivning att det är skönt att få lätta på sitt hjärta och att en utomstående, objektiv, och professionell part lyssnar och modererar samtalen.

Om det är barn inblandade

En annan orsak att söka sig till rådgivning är om paret har gemensamma barn. Barn är förstås en förälders allra största prioritet och om man känner att man inte klarar av kraven som förälder, eller att ens partner inte bidrar lika mycket, kan det vara läge att tala igenom det med en psykolog. Kanske än mer viktigt att förstå varandra och vara på samma våglängd är det om ni har eller håller på att separera och ska dela vårdnaden. En psykolog kan vägleda er hur ni bör tänka och agera för att allt ska gå så smärtfritt som möjligt, både för er och för era barn.

Lokal parrådgivning på Lidingö

Alla kommuner erbjuder parrådgivning, och på många platser finns det även privata psykologer som tillhandahåller dessa tjänster. För att ta steget och kontakta en psykolog kan det vara skönt om man inte behöver ta sig över för stora geografiska områden. För dig som bor i Lidingö finns några olika alternativ. Dessa är självklart professionella med lång erfarenhet och har tystnadsplikt om vad som sägs under era samtal. Så tveka inte, och förneka inte om ni har problem. Det är så mycket vanligare än ni kan ana. Och en naturlig del av att vara i ett förhållande.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *