Artiklar om nätet

Välj rätt HLR utbildning i Stockholm

Välj rätt HLR utbildning i Stockholm

I Stockholm finns flera olika utbildningsföretag som erbjuder HLR utbildningar. Utöver pris så finns andra skillnader mellan företagen. Använd frågorna nedan för att hitta det utbildningsföretag som möter just era behov.

Hur många kan utbildas samtidigt?

Önskar ni att hela företaget ska gå samtidigt? Kontrollera hur många som kan utföra kursen på samma gång. Främst handlar det om antalet handledare som finns tillgängliga samt vilka lokaler som kan utnyttjas. Ofta är inte en grupp större än 10 – 12 personer men kanske kan flera grupper träna parallellt i olika rum.

Finns även fortsättningskurser?

Företag som erbjuder HLR utbildningar i Stockholm har ett varierat utbud. Alla har basutbildningarna med HLR och Hjärtstartare. Men önskas fördjupade kunskaper behöver detta kontrolleras i förväg. Exempelvis har inte alla rätten att utbilda HRL-instruktörer själva.

HLR utbildning på plats i Stockholm

Kan utbildningsföretaget komma till valfri plats i Stockholm för att utföra HLR utbildningen? Eller sker det enbart i deras egna lokaler?

Finns webbaserat material?

De flesta lär sig bäst genom att träffa en lärare som direkt kan svara på frågor och hjälpa till praktiskt. Men efter att utbildningen är slutförd kan webbaserat material finnas till uppföljning och repetition.

  • Alltid tillgängligt
  • Enkelt som uppföljningsmaterial
  • Lågt pris

Vilka ger utbildningen?

En punkt som tydligt skiljer företagen åt är vilka som håller i utbildningen. Det kan exempelvis vara enbart sjuksköterskor, brandmän eller annan personal som verkligen utnyttjat sina kunskaper vid ett flertal tillfällen. Men det kan även vara duktiga pedagoger som utbildat många år men inte har samma praktiska vana.

Totalpris

Då utbildningsföretagen har olika kostnadsmodeller kan det vara svårt att ställa priserna mot varandra. Ett företag kan ta betalt per deltagare medan en annan tar fast pris med resetillägg osv. Det enklaste sättet är att skriva ner exakt vad som önskas och sedan se på totalpriset. Det är ändå detta som är relevant på slutet.

Börja med fri rådgivning

Börja med att kontakta ett utbildningsföretag och be om rådgivning kring vad ni bör utbilda er på. Det är lätt att utgå från att grundläggande HLR är det enda som utbildning behöver ske inom men saknas exempelvis kunskaper inom L-ABC bör kanske första punkten vara att utbildning sker inom detta. Därefter kan säkerheten byggas på med ytterligare utbildningar.

Det är vanligt att denna rådgivning är gratis så att företaget får en tydlig bild över hur de kan planera kommande utbildningsbehov för de anställda.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *