Artiklar om nätet

Dolk eller Kniv i skogen

Helt enkelt är det inte att särskilja kniven mot dolken. Enligt Wikipedia finns inte någon distinkt skillnad mellan dem. Men samtidigt lyfts en skillnad fram. Detta är att kniven skulle definieras utifrån att den enbart har en egg medan en dolk är tvåeggad. Men det står även att det finns dolkar med bara egg på ena sidan bladet och knivar med två egg. Därmed faller denna definition.

 
En tydligare definition kan ses om man utgår från de olika funktioner som dessa från början var tänkt att användas till. Dolken växte fram som ett vapen. Den har använts länge men fick ett stort uppsving under medeltiden. Detta då dolken var ett bra vapen för att skada och döda fienden även om fienden hade skyddande rustning. Detta speglar sig även i namnet på flera dolkar. Det finns exempelvis dolkar från medeltiden som går under namnet örondolk eller testikeldolk. Dolkar som därmed var konstruerade för att skada fienden på dessa ställen.

Redskap

Ser man istället på kniven så är det mer ett arbetsverktyg. Den är till för att användas för att skära, skala och tälja med. Om man utgår från denna definition kan man även se hur dessa två är uppbyggda och där se en tydlig skillnad. Den som använder en kniv vill att kraften ska vara mot kniveggen. Man trycker kniveggen mot det som ska skäras av. Men med en dolk kommer kraften att vara framåt. Detta när dolken pressas hårt mot fienden för att den ska tränga in så långt som möjligt i kroppen.

 
Det som därmed skiljer dem åt är hur centrumlinjen i bladet är i förhållande till skaftet och fästet. På en dolk går centrumlinjen rakt genom både blad och handtag. Detta för att kraften ska ”framåt”. På en kniv är det ibland mycket stor skillnad på centrumlinjen på bladet och på skaftet. Genom att se på en kökskniv kan detta ses mycket tydligt. Därmed kan skillnaden mellan dolk och kniv vara hur centrumlinjen löper genom objektet. Dolkar har inte någon större funktion ute i naturen. Kniven är dock en viktig del av utrustningen! Outdoorexperten är en butik med stort utbud knivar för friluftsliv.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *