Artiklar om nätet

Goda skäl att tänka på pensionen

Mer än var fjärde svensk är orolig för storleken på den kommande pensionen. Samtidigt sitter sju av tio lugnt i båten och är mycket eller ganska lugna. Män har generellt sett en mer positiv syn på sin framtida pension än kvinnor. Det finns dock goda skäl att redan nu börja planera inför sin pension. Utbudet fondförvaltare är stort. Vissa företag, som Advisor fondförvaltning, har bra avkastning över tid. Här kan man vinna en hel del på att investera. EU:s statistikmyndighet publicerade nyligen en rapport som visar att 18 procent av de svenska pensionärerna (personer över 65 år) riskerar att hamna under fattigdomsgränsen. Medelvärdet på den allmänna pensionen, det vill säga den del av pensionen som innefattar inkomstpensionen och premiepensionen, motsvarar i dagsläget 44 procent av vår slutlön.

Premiepensionen blir allt viktigare

Att pensionen är lägre än den lön vi får från arbete är förstås inget nytt, men att den är lägre än hälften kände du kanske inte till. Det bör dock nämnas att eventuell tjänstepension och privat pensionssparande inte är inräknat i denna siffra. Med det sagt finns det ändå all anledning att börja planera för framtiden. Ju fler år du har kvar tills du går i pension, desto mer kan du göra för att påverka storleken på din pension och desto viktigare kommer premiepensionen att vara för din totala pension.

Premiepensionen (tidigare kallad PPM) är den del av din allmänna pension som utgörs av valbara fonder, så kallade premiepensionsfonder eller PPM-fonder. Alla svenskar som är födda 1938 eller senare och arbetar tjänar årligen in pengar till premiepensionen. I december månad varje år sätts de under året intjänade pengarna in på ditt premiepensionskonto. Det rör sig om 2,5 procent av din lön, vilket kanske inte låter särskilt mycket. Denna mindre del av den allmänna (statliga) pensionen kommer att utgöra en större del av den månatliga utbetalningen från Pensionsmyndigheten ju yngre du är. Detta beror dels på att du kommer tjäna in till den under fler år, och dels på att dina fonder hinner växa till sig under en längre tid.

Eftersom medelvärdet på pensionerna sjunker och du nyligen har fått den årliga insättningen på ditt premiepensionskonto, är det nu en bra tid att se över ditt pensionssparande i allmänhet och din premiepension i synnerhet. Ett bra alternativ till att själv sköta om fondportföljen är att låta en professionell fondförvaltare göra det jobbet. Advisor erbjuder förvaltning av PPM-kontot och allt från analys av fondportföljen till genomförande av fondbyte ingår.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *