Artiklar om nätet

Inte nödvändigtvis dyrare att hyra läkare än att anställa

En vanlig fråga som ofta debatteras är den om hyrläkare och kostnaden för dessa. Men det är faktiskt inte nödvändigtvis dyrare att hyra läkare än att anställa sådana, åtminstone inte om man ser till hela bilden. Trots detta gör vissa regioner allt som står i deras makt för att minska antalet inhyrda läkare och andra konsulter inom vården. Men i själva verket kan det faktiskt vara så att regionerna skjuter sig själva i foten genom att göra detta.

Vi vågar faktiskt hävda att:

  • Det är fullt rimligt för landets regioner att hyra läkare.
  • Det är rentav vettigt att göra detta.
  • Motsatsen skulle inte nödvändigtvis bli billigare eller bättre.

Därför är det vettigt att hyra läkare istället för att anställa

Visst, kostnaden för att hyra in personal istället för att anställa kan vid en första anblick framstå som smått skrämmande. Den är åtminstone högre än vad kostnaden är för att anställa personal med motsvarande kompetens. Därför bedriver Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ett idogt arbete för att fortsätta minska beroendet av personal som hyrs in. Men det gäller att våga zooma ut och betrakta saken ur ett bredare perspektiv.

För väljer man att se hela bilden på en och samma gång istället för enbart blicka på en liten del av denna börjar man se på det annorlunda. Det är nämligen inte alls säkert att kostnaderna inom vården skulle sänkas bara för att man slutade hyra läkare och sjuksköterskor. Alternativet är nämligen att erbjuda de egenanställda läkarna och sjuksköterskorna högre löner och bättre villkor. Detta innebär i sig en ökad kostnad för att kunna erbjuda bättre anställningsvillkor.

Till råga på allt skulle även en större flexibilitet behöva erbjudas till dessa yrkesgrupper. För detta är nämligen precis vad bemanningsbolagen kan erbjuda sina konsulter. Det är också en starkt bidragande orsak till att allt fler sjuksköterskor och läkare väljer att arbeta som konsulter. Dessutom ligger det i farans riktning att den egenanställda delen av personalstyrkan förr eller senare kommer att kräva samma goda villkor som konsulterna åtnjuter. Detta riskerar i sig att innebära en betydligt högre personalkostnad än vad som är fallet med den lite mer slimmade personalorganisation som idag är möjlig att ha. En slimmad organisation där den inhyrda personalen mer är att betrakta som ett slags strössel på glassen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *