Artiklar om nätet

Vad är rak amortering?

Kort sagt kan sägas att rak amortering betyder att man betalar samma belopp i amortering varje år/månad. Utöver denna summa betalas eventuell ränta på detta lån. Genom denna lösning varierar inbetalningen till banken mellan varje inbetalning. Detta beroende på att lånet hela tiden amorteras med samma belopp men att räntekostnaden förändras beroende på räntenivå och hur stort belopp lånet för tillfället består av.

 
En fördel med att välja rak amortering är att lånet minskar med konstant samma summa. Det är enkelt att veta hur mycket som är kvar att amortera genom att man vet exakt att exempelvis 1000kr har amorterats varje månad. Utöver det är detta ett något billigare sätt att amortera än att välja annuitetslån. Orsaken är att summan på lånet minskas snabbare i början vilket skapar en lägre räntekostnad. Det finns en hel del relevant fakta om räntor via ekonomikompassen.se

 
En annan fördel är att man på ett tydligt sätt ser hur lånet minskar. Detta genom att varje månadsinbetalning till banken kommer vara mindre än föregående månad, förutsatt att det är en fast ränta på lånet. En nackdel med rak amortering är den varierande månadskostnaden. Det är svårt att på kronan veta hur mycket som ska betalas till banken i förväg. Utöver den fasta amorteringssumman tillkommer ju räntekostnaden som blir mindre och mindre för varje månad.

 

Motsats mot annuitetslån

Motsatsen mot rak amortering är att välja ett annuitetslån. I detta fall betalar låntagaren samma summa till banken varje månad. Detta oavsett räntenivå. I början kommer då en mindre summa gå till amortering och en större till ränta. Med tiden (när räntekostnaden minskar) kommer beloppet som går till amortering öka och beloppet till ränta minska. Detta är däremot inte något som låntagaren märker av rent kostnadsmässigt då samma summa hela tiden betalas till banken.

 
Är rak amortering eller annuitetslån bäst? Precis som gällande valet mellan rörlig eller fast ränta så handlar det om eget tycke. Är en fast summa per månad en fördel utifrån att det är lättare att budgetera med eller är en fast summa plus räntekostnad en fördel då man tydligare ser att lånet minskar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *