Artiklar om nätet

Viktigt att påvisa kamerabevakning för att minska antalet brott

Kamerabevakning används både förebyggande och för att aktivt bekämpa brott. För att bevakningen ska få en förebyggande funktion är det viktigt att de som planerar ett intrång snabbt blir medveten om att området har bevakning. Detta kan ske på flera sätt.

Skyltar som påvisar och krävs

Om kamerabevakning sker i offentliga lokaler eller offentlig utomhusmiljö måste detta tydligt markeras med skyltar. Det ska vara lätt att förstå att man blir filmad inom ett specifikt område. Enligt lag måste tillstånd finnas för kamerabevakning som sker på offentlig yta. I detta fall finns alltså även krav på information, upplysningsplikt.

För privatpersoner som bevakar den egna gården med kameror finns däremot inte detta krav. Men det finns tydliga fördelar med att sätta upp dekaler som påvisar att kamerabevakning sker. Därmed kan risken för skadegörelse och inbrott minska. Detta inte minst vid ”sporadiska” infall av förbipasserande.

Synliga kameror

Ska kamerabevakning ske med synliga eller dolda kameror? Det beror på vad målet är. Men oftast sitter de på ett synligt ställe vilket därmed ger kameran dubbel funktion. Utöver att filma det som händer kan den vara avskräckande – i likhet med en skylt.

Kamerabevakning med högtalarfunktion

Ännu en funktion som kan öka säkerheten är att välja kameror med speaker-funktion. Det som sker då är följande:

  • Larmet aktiveras

Detta via rörelse, vibration eller värme.

  • Kameror visar vad som händer

Larmoperatörerna får god insikt i vad som händer genom att video direkt kan ses från de aktiva kameror som bevakningen består av. De kan direkt skicka dit väktare, polis, brandkår eller ambulans.

  • Operatören ”pratar”

Operatören kan nu direkt kommunicera via den högtalare som finns i larmsystemet. Därmed kan operatören påtala för de som genomför inbrott eller skadegörelse att de är iakttagna och att väktare är skickade till platsen. Även detta bör självklart minska risken för fortsatt brott.

Denna tjänst finns även på kamerabevakning utan löpande abonnemang. I detta fall skickas en notis i mobilen till den person har hand om anläggningen. De kan i sin tur logga in via appen och direkt se vad som händer och prata via högtalaren. Däremot kan det vara betydligt tryggare att en erfaren larmoperatör gör detta än att man själv ska behöva agera mot personer som kan upplevas aggressiva.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *