Artiklar om nätet

Vad kostar den årliga tandundersökningen?

Vård i Solna: Ungefär en gång per år blir alla barn (över 3 år) och vuxna kallade till tandläkare för kontroll av tänderna. En kontroll som innebär att man upptäcker karies och andra problem på ett tidigt stadie. För att främja denna kontroll finns tandvårdsbidraget. Vad kostar det med och utan tandvårdsbidraget och vilka andra bidrag kan man söka? Som vuxen ska man givetvis också fortsätta besöka en tandläkare

Prisexempel:

En tandläkare i centrala Solna tar 865 kr för den årliga tandundersökningen. Men med ”tandvårdscheck” (tandvårdsbidrag är korrekta ordet) är priset antingen 265 kr eller 565 kr. Detta beroende på ålder på personen. Hur stort belopp man får i bidrag beror nämligen på ålder. Orsaken är att bidraget ska främja tandvård när den är som allra viktigast.

Allmänna tandvårdsbidraget

Det allmänna tandvårdsbidraget är 600 kr för personer som är under 24 år eller över 65 år. I annat fall är bidraget 300 kr. Ett bidrag som benämns som tandvårdsbidrag, tandvårdscheck, tandvårdsavdrag och liknande. Enligt 1177 heter det däremot Allmänt tandvårdsstöd (ATB) samt särskilt tandvårdsstöd (STB).

Särskillt tandvårdsstöd

Det särskilda tandvårdsstödet är på 600 kr varje halvår och ges till personer med specifika sjukdomar alternativt funktionsnedsättningar. Detta är däremot något man behöver ansöka om att få.

Bägge dessa ekonomiska stöd dras av på valfri faktura hos en tandläkare. Den tandläkare som genomför behandlingen kan se i datorsystemet hur stor summa som kan dras av via tandvårdsstödet. Detta bidrag får de sedan från staten.

Priset presenteras ofta med tandvårdsbidrag

Den tandläkare som nämns i texten ovan (från Solna) presenterar på sin hemsida att det kostar 265 kr för personer mellan 23 och 29 år samt de över 65 år. Med mindre text framgår det att detta pris förutsätter att personen har tandvårdscheck. Detta är mycket vanligt, dvs. att tandläkare presenterar priset med avdraget borttaget.

Det kan liknas med hur snickare, målare och städföretag överlag presenterar priset för deras tjänster efter RUT eller ROT-avdrag. Man utgår helt enkelt ifrån att kunden kan använda de bidrag som finns tillgängliga.

Ändå värt att jämföra

Alla tandläkare kan genomföra den årliga kontrollen. Det är en mycket enkel och snabb behandling som genomförs. Därmed kan man som kund även jämföra priserna och på så vis spara en del. Bara i Solna finns ett flertal privata tandläkare samt landstingets Folktandvården.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *